FABRIKA CRIJEVA, SIRILA I SIRĆETA ROGOŠIĆ

O nama

 O NAMA

Firma je osnovana 1991. godine u Podgorici, a djelatnost je bila proizvodnja i prerada prirodnih crijeva za kobasice. Od 2004. godine uvodimo još dva proizvodna programa: proizvodnja sirila “Extra Maja” i proizvodnja sirćeta (vinsko, alkoholno i jabukovo).
Modernizacijom pogona, skladišnih prostora i usavršavanjem kadrova, kao i prilagođavanjem veterinarsko-sanitarnih uslova dobili smo HACCP Certifikat, koji je najveca zakonska odredba o bezbjednosti proizvodnje hrane.
Navodimo da smo u našoj zemlji lideri u kvalitetu, za šta je najbolji dokaz dobijanje naviših ocjena za kvalitet naših proizvoda na medjunarodnim sajmovima (Budva, Zenica, Sarajevo, Novi Sad…). Ono što je nama najbitnije, je da kvalitetom bude zadovoljan krajnji potrošač.

Naš cilj je konstantan rast i razvoj kompanije, izgradnja ugleda, zadržavanje i poboljsanje kvaliteta. Vodimo stalnu brigu o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti nasih proizvoda, u skladu sa propisima Crne Gore i EU.